al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pn. „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19

W publikacji przedstawiono podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zawiera ona informacje dotyczące następujących zagadnień:

  • Postępowanie w przypadku duszności
  • Ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala
  • Postępowanie w razie problemów z głosem
  • Porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania
  • Postępowanie w razie problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem
  • Radzenie sobie z codziennymi aktywnościami
  • Radzenie sobie ze stresem oraz wahaniami nastroju
  • Kiedy należy skontaktować się z personelem medycznym

Lektura publikacji zapewni rodzinie i przyjaciołom osób, którymi się opiekują cenne wsparcie podczas rekonwalescencji.