al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Witamy na portalu informacyjno-edukacyjnym dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.  Portal powstał w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI” (OWON KRAKÓW GRZEGÓRZKI), prowadzonym przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

W 2035 r. co czwarty mieszkaniec Małopolski będzie seniorem a co dziesiąty przekroczy 75 rok życia.  Starzenie się demograficzne jest jednym z najpoważniejszych wyzwań nie tylko dla naszego regionu ale też dla całej Europy. Skala tego zjawiska i pojawiające się ograniczenia w dostępności do instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi sprawia, że konieczny jest szybki i profesjonalny rozwój nieformalnych usług opiekuńczych.  Wiele badań i opinii ekspertów wskazuje, że najbardziej skuteczną i zapewniającą godność osoby starszej metodą sprawowania opieki jest ta świadczona w miejscu jej zamieszkania, czyli w jej naturalnym środowisku.  I to tak długo, jak jest to tylko możliwe ze względów zdrowotnych, ekonomicznych, itp. Model sprawowania opieki nad osobą starszą w warunkach domowych wymaga profesjonalizacji świadczenia usług przez opiekunów nieformalnych  (inaczej zwanych opiekunami naturalnymi lub rodzinnymi) czyli członków rodziny, sąsiada, przyjaciela, itd. 

 Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI (OWON KRAKÓW GRZEGÓRZKI) to nowy podmiot na mapie Krakowa, działający przy Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie przy al. Ignacego Daszyńskiego 16, pełniący funkcję centrum wsparcia opiekunów nieformalnych, który świadczy usługi wsparcia opiekunów nieformalnych (rodzinnych) osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (Metropolia Krakowska). 

Z usług Ośrodka mogą korzystać opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych – głównie osób starszych – nad którym sprawują codzienną opiekę w warunkach domowych.  W ramach wsparcia Centrum zaplanowano:

  • kompleksową ofertę wsparcia edukacyjnego, doradczego i informacyjnego dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, realizowaną w formie rozproszonej, tj. takiej, która jest dostępna jak najbliższej miejsca zamieszkania osoby niesamodzielnej i opiekuna;
  • usługę odciążeniową dla opiekunów nieformalnych ( inaczej zwaną „wytchnieniową”) – to opieka zastępcza umożliwiająca czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna;
  • wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego.

Działalność Ośrodka OWON KRAKÓW-GRZEGÓRZKI wzmacnia infrastrukturę pomocową na obszarze Metropolii Krakowskiej dla starszego pokolenia oraz ich rodzin i rozszerza ofertę wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych przez instytucje publiczne.