al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI z siedzibą w Krakowie przy al. Ignacego Daszyńskiego 16, świadczy usługi wsparcia dla osób sprawujących opiekę nieformalną nad osobami niesamodzielnymi, zamieszkującymi na obszarze Metropolii Krakowskiej, tj. miasta Krakowa i gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki w powiecie krakowskim oraz Biskupice, Niepołomice i Wieliczka w powiecie wielickim.

Opieka nieformalna to opieka realizowana w miejscu zamieszkania i środowisku osoby niesamodzielnej, polegająca na dostarczaniu regularnego, trwałego, fizycznego i (lub) emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego osobie o ograniczonej samodzielności przez opiekuna nieformalnego.

Opiekun nieformalny oznacza osobę pełnoletnią, która nie jest zawodowym opiekunem medycznym (np. asystentem osób niepełnosprawnych lub opiekunem środowiskowym) i nie pobiera wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną. Najczęściej jest to członek rodziny osoby niesamodzielnej, sąsiad, przyjaciel, itp.

Ośrodek oferuje kompleksowe, interdyscyplinarne i odpowiadające na indywidualne potrzeby wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, mające na celu ułatwienie opieki i poprawę kompetencji opiekuńczych oraz czasowe odciążenie w sprawowaniu
opieki.

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Platforma HomeCare dla opiekunów nieformalnych:

 • zawiera zasoby edukacyjne rozwijające kompetencje
  i umiejętności opiekunów nieformalnych osób starszych w zakresie opieki nad osobą starszą w warunkach domowych.
 • Kurs jest dedykowany opiekunom, którzy nie są zawodowymi opiekunami medycznymi lecz pełnią rolę tzw. opiekuna rodzinnego (lub inaczej opiekuna nieformalnego) osoby starszej, która z racji wieku lub choroby ma ograniczone możliwości w samodzielnym funkcjonowaniu na co dzień.
 • Dostęp do platformy otwarty bez ograniczeń
 • Do samodzielnego uczenia się
 • Dwa obszary tematyczne:
  • Obszar szkoleniowy 1: Opieka nad osobą starszą
  • Obszar szkoleniowy 2: Inteligencja emocjonalna opiekuna nieformalnego

Obszar szkoleniowy 1 : Opieka nad osobą starszą

Obszar szkoleniowy 2: Inteligencja emocjonalna opiekuna nieformalnego

Aktualności

.