al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenie jest podsumowaniem projektu Mindliven, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum 7 instytucji z 6 krajów europejskich, w którym proponujemy model radzenia sobie ze stresem związanym z pracą poprzez Mindfulness w praktykach opartych na Naturze.

W dzisiejszych czasach problem stresu związanego z pracą jest czymś więcej niż tylko trendem. Jest on podkreślany przez wiele instytucji i badaczy. Kraje europejskie mają dyrektywy i przepisy dotyczące oceny stresu i uważają kwestie zapobiegania stresowi w miejscu pracy czy nauki za obowiązek każdej organizacji. Jest to jednak również kwestia etyki w znaczeniu „nie szkodzić” innym. W miejscu pracy oznacza to zapewnienie zdrowia pracowników i zapobieganie stresowi w pracy, co może prowadzić do szeregu korzyści dla organizacji.

Zapobiegać stresowi można na wiele sposobów. Jednym z nich jest korzystanie z technik uważności (Mindfulness) oraz kontaktu ze środowiskiem naturalnym. Model radzenia sobie ze stresem związanym z pracą poprzez Mindfulness w praktykach opartych na naturze oferuje projekt Mindliven, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 7 instytucji z 6 krajów europejskich. To połączenie Mindfulness i Natury jest wysoce innowacyjnym podejściem. Mindfulness ma pozytywny wpływ na ludzi, zwiększając ich samopoczucie, pamięć roboczą lub zdolność rozwiązywania problemów oraz poprawiając funkcjonowanie relacji. Naturalne środowisko chroni ludzi przed wpływem stresorów środowiskowych i wywołuje silniejsze reakcje uspokajające oraz ogólne zmniejszenie fizjologicznych objawów stresu.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY Z MINDFULNESS I NATURĄ 30 maja 2023 w Krakowie, w Sali Coworking w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 17, w godzinach 10:00-15:00

W PROGRAMIE Wydarzenia:

  • Mindliven – prezentacja platformy edukacyjnej MindLiven
  • Praktykowanie technik uważności w naturze z Platformą Mindliven do zarządzania stresem w środowisku pracy

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Programu Erasmus Plus.