al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

W ostatniej, trzeciej części artykułu WZMACNIANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W KONTEKŚCIE OPIEKI NAD OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  pochylamy się nad zagadnieniami ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania tzw. kompetencji prakseologicznych w opiece nad osobą niepełnosprawną, do których zaliczamy:

 

❤️ Sumienność

❤️ Motywację 

❤️ Adaptacyjność 

 

Zapraszamy do lektury.