al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Kto może korzystać z oferty w projekcie „Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI”?

Uczestnikiem projektu może być opiekun nieformalny, tj. osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną /zależną. Najczęściej jest to członek rodziny, sąsiad, przyjaciel osoby, którą się opiekuje.

Oferta wsparcia w Ośrodku Wsparcia Kraków Grzegórzki jest dostępna dla opiekunów nieformalnych i osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie Metropolii Krakowskiej, czyli na terenie Miasta Krakowa lub jednej z następujących gmin położonych wokół Krakowa: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki w powiecie krakowskim oraz Biskupice, Niepołomice i Wieliczka w powiecie wielickim.

Jeśli jesteś opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej oraz zamieszkujesz w Krakowie lub jednej z wyżej wymienionych gmin (dotyczy opiekuna nieformalnego i osoby niesamodzielnej) i chcesz skorzystać z oferty wsparcia w Ośrodku, to zapraszamy do:

  • zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
  • wypełnienia i złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć  w następujący sposób:

  1. Osobiście w biurze projektu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Ignacego Daszyńskiego 16, 31-354 Kraków, w godzinach 9:00-16:00
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając dokumenty na adres: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Ignacego Daszyńskiego 16,
    31-354 Kraków
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając dokumenty w formie skanu na adres: kontakt@opiekunowienieformalni.pl (z zastrzeżeniem, że konieczne będzie dostarczenie oryginałów wszystkich złożonych dokumentów (w formie papierowej) w terminie 5 dni roboczych od zakwalifikowania do projektu, pod rygorem skreślenia z listy uczestników).

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Formularze zgłoszeniowe:

  • Formularz dla opiekuna nieformalnego
  • Formularz dla osoby niesamodzielnej (podopiecznego)

Uwaga: formularz zgłoszeniowy wypełnia zarówno opiekun jak i osoba niesamodzielna

2. Oświadczenie uczestnika projektu (składane odrębnie przez opiekuna i przez osobę niesamodzielną)

3. Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (składane odrębnie przez opiekuna i przez osobę niesamodzielną)

UwagaOsoba niesamodzielna  to osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.  

Możesz sprawdzić poziom niesamodzielności podopiecznego, korzystając z ankiety obok.

 

Przed wypełnienie formularzy zgłoszeniowych zapoznaj się  z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie