al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletyn Home Care (Sierpień 2022), w którym prezentujemy m.in. platformę HomeCare, która zawiera zasoby edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności opiekunów nieformalnych osób starszych w zakresie opieki nad osobą starszą w warunkach domowych.