al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa we współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi.

Spotkanie ma na celu wyeliminować najistotniejsze bariery (np. bariera świadomościowa, ekonomiczno-organizacyjna, psychologiczna) związane z dostępem do badań diagnostycznych oraz zwiększyć świadomość zdrowotną mieszkańców Małopolski poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne.

Spotkanie odbędzie się dnia 02.12.2022 (piątek) w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, al. Daszyńskiego 16

Ramowy program spotkania:

  1. Rozdanie materiałów informacyjno – edukacyjnych (ulotki, zawieszki pod prysznic, pendrive)
  2. Wykład i prezentacja multimedialna ,,Profilaktyka Raka Piersi” – mgr Katarzyna Olbrych
  3. Emisja filmów
  4. Nauka samobadania piersi na fantomach
  5. Dyskusja
  6. Poczęstunek

Spotkanie informacyjno-edukacyjne odbywa się w ramach projektu pn. „Badam piersi – dbam o siebie!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do przekazania informacji o spotkaniu członkom rodziny, przyjaciołom, sąsiadom!